Target

TARGET KELAS SANGGAR KUTUBUT TUROST

 1. Mampu Imlak dengan Baik dan benar
 2. Faham kitab Jurumiyah dan pendalamannya
 3. Hafal Kitab Imtithy dan Alfiyah beserta pendalamannya
 4. Mampu baca kitab kuning dengan baik dan benar
 5. Kajian pendalaman kitab kelas takhossus Alfiyah meliputi :
 • Alfiyah
 • Syarah Alfiyah Ibnu Aqil
 • Jami’ud Durus
 • Ilmu Arud (Syair- Syair Arab dan cara membuat syair arab dengan bahar- baharnya)
 • Balaghoh
 • Ilmu Manthiq
 1. Kelas takhossus Alfiyah ini juga tetap mendapatkan pelajaran diniyah di jenjangnya masing-masing seperti : (Mabadi’ul fiqiyah, Taqrib, Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Durusul lughoh, Arobiyah Lin Nasyi’in, Jurumiyah, Amsilatut Tasrifiyah, Gowa’idul I’lal, Arba’in Nawawy, Syarah Arba’in Nawany, Fathur Rohman, Akhlaqul Libanin dll.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *